ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

 • Τα παιδιά πρέπει να συνοδεύονται πάντοτε από γονείς ή ενήλικες συνοδούς.
 • Αποφεύγετε να φέρνετε μαζί σας αντικείμενα μεγάλης αξίας, χρήματα, τιμαλφή. Χρησιμοποιήστε τα ντουλάπια για τη φύλαξη των προσωπικών σας αντικειμένων όσο βρίσκεστε στο χώρο και κλειδώνετε πάντα με τον προσωπικό σας κωδικό. Σε περίπτωση απώλειας αντικειμένων από οποιοδήποτε χώρο, το v.a Fitness Home δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.
 • Συγκεκριμένοι  χώροι  στο v.a Fitness Home, όπου υφίσταται η σχετική σήμανση, δύναται να βιντεοσκοπούνται από CCTV για λόγους ασφαλείας, χωρίς ήχο. Οι χώροι που βιντεοσκοπούνται φέρουν πάντα ειδική σήμανση.
 • Εγγραφή στο v.a Fitness Home σημαίνει αυτόματα πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση στου κανονισμούς όλου του χώρου και των επιμέρους κανονισμών του κάθε χώρου ξεχωριστά.
 • Το v.a Fitness Home επιφυλάσσει τα δικαιώματα του σε περίπτωση που ένα μέλος δεν συμμορφώνεται κατ’ επανάληψη με τους κανόνες ασφάλειας, υγιεινής και λειτουργίας  να τερματίσει την συνδρομή του και να το αποβάλλει.
 • Προγραμματισμένες αλλαγές στο ωράριο γίνονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τις εορταστικές περιόδους και τις επίσημες αργίες.
 • Για οποιαδήποτε αλλαγή του ωραρίου θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην υποδοχή 24 ώρες πριν.

Συναλλαγες:

 • Όλες οι συνδρομές είναι προπληρωτέες.
 • Παρακαλούμε πάντοτε να εξοφλείτε έγκαιρα την συνδρομή σας.
 • Δεν μπορείτε να μεταφέρετε την συνδρομή σας σε οποιοδήποτε άλλο άτομο.
 • Παγιοποίηση γίνεται μονό σε περίπτωση ιατρικού προβλήματος, που συνοδεύετε με πιστοποιητικό γιατρού.

Υποχρεωσεις και κανονισμοι αθλούμενων στο γυμναστήριο:

 1. Κάθε μέλος πρέπει να γνωρίζει αν του επιτρέπεται η σωματική του άσκηση, μέσω εξέτασης από Παθολόγο ή Καρδιολόγο. Η επιβεβαίωση αυτή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται  κάθε χρόνο. Η εγγραφή στο v.a Fitness Home σημαίνει αυτόματα ότι ο πελάτης δύνανται να ασκηθεί.
 2. Πόνος ή ενόχληση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των ασκήσεων μπορεί να είναι προειδοποιητικό σημάδι για έναν τραυματισμό, σταματήστε άμεσα και ενημερώστε τον Γυμναστή-στρια.
 3. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση και η διακίνηση παράνομων ουσιών εντός του γυμναστηρίου.
 4. Η συμπεριφορά και η παρουσία των μελών πρέπει να είναι πάντα κόσμια και ευπρεπής. Απαγορεύεται η δημιουργία θορύβων στο χώρο και η όχληση των μελών.
 5. Οι τσάντες με προσωπικά αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται στα ντουλάπια και να κλειδώνονται. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά των τσαντών στους χώρους εκγύμνασης.
 6. Η χρήση πετσέτας είναι υποχρεωτική σε όλα τα μηχανήματα όπου υπάρχει σωματική επαφή.
 7. Παρακαλούμε πολύ να φροντίζετε την υγιεινή του σώματός σας κατά την παραμονή σας στους χώρους του γυμναστηρίου χρησιμοποιώντας πετσέτα και αλλάζοντας ρούχα μετά από έντονη εφίδρωση.
 8. Η χρήση αθλητικής περιβολής και αθλητικών υποδημάτων είναι υποχρεωτική (όχι τζιν, όχι ρούχα με φερμουάρ & μεταλλικά στοιχεία).
 9. Για τα 2(δύο)πρώτα πρωινά μαθήματα  της ημέρας η ακύρωση του μαθήματος γίνεται  το αργότερο εως  τις 00.00ωρα της προηγούμενης ημέρας.Ενώ για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα η ακύρωση πραγματοποιείται το αργότερο εως 3(τρείς) ωρες πρίν την έναρξη του μαθήματος.
 10. Η μη έγκαιρη  ακύρωση του μαθήματος χρεώνεται κανονικά.

Το  v.a Fitness Home διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματά του σε περίπτωση που ένα μέλος δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ασφάλειας, υγιεινής και λειτουργίας του γυμναστηρίου να θέσει τέρμα στη συνδρομή του και να το αποβάλλει.

Προστασία προσωπικών δεδομένων και αποδοχή των κανονισμών λειτουργίας:

 • Τα προσωπικά δεδομένα των μελών, τηρούνται αποκλειστικά για την διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας τους κατά την είσοδο στο γυμναστήριο, για λόγους ασφαλείας, καθώς και για λόγους προβολής των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Σε καμία περίπτωση αυτά δεν δύνανται να αποτελέσουν προϊόν εκμετάλλευσης ή γνωστοποίησης σε τρίτα πρόσωπα ή επιχειρήσεις για οποιονδήποτε λόγο. Το v.a Fitness Home ποτέ δεν θα ζητήσει να λάβει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από τα μέλη, πλην όσων αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και την αίτηση εγγραφής.
 • Το v.a Fitness Home  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον κανονισμό λειτουργίας του. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα γνωστοποιείται στα μέλη με ανάρτηση στη ιστοσελίδα του v.a Fitness Home, καθώς και στο χώρο υποδοχής του.
 • Η αγορά οποιασδήποτε συνδρομής συνεπάγεται την αποδοχή όλων των παραπάνω όρων του κανονισμού.
 • Σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών, η διεύθυνση του v.a Fitness Home  διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να αφαιρέσει από το μέλος την ιδιότητά του αυτή, καταγγέλλοντας την αντίστοιχη σύμβαση, με έγγραφη ενημέρωση προς αυτό. Στην περίπτωση αυτή, οποιεσδήποτε καταβολές του μέλους έχουν ήδη πραγματοποιηθεί καταπίπτουν υπέρ του v.a Fitness Home , ως αποζημίωση λόγω της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του μέλους, με τη ρητή επιφύλαξη αποκατάστασης κάθε θετικής ζημίας του, η οποία ενδεχομένως υπερβαίνει το παρακρατηθέν ποσό.